“Вътрешното спокойствие на сградите “

Суровините, от които се нуждаете за строителни химикали…

You can invest in your buildings more
efficiently via our hi-tech products
that developed with our R&D studies.

Всички материали, от които се нуждаете

Като необходимост на развиващия се свят, компаниите също трябва да се развиват непрекъснато.
Като K2C, ние обслужваме нашите клиенти с най-новите технологии

Нашите стандарти за качеството

Our products produced by complying with the requirements provided in ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Нашите изследвания и разработки

Като K2C Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети, ние правим разлика в този сектор чрез нашите изследвания и разработки. Ние работим с пълен капацитет, за да снабдим нашите клиенти с най-модерните продукти.

Ние опазваме околната среда

Като K2C Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети, ние осъзнаваме важността на здравето на околната среда. Ние работим за опазване и обогатяване на околната среда.

Нашите продукти

Метил целулоза

ПОДРОБНОСТИ

Hydroxy Ethyl Cellulose
(HEC) 

ПОДРОБНОСТИ

Прахообразен полимер

ПОДРОБНОСТИ

Хидрокси етил метил целулоза

ПОДРОБНОСТИ

Call Now